Algemene Voorwaarden

We begrijpen dat privacy en de veiligheid van uw persoonlijke informatie uiterst belangrijk is. Dit beleid beschrijft wat we met uw gegevens doen en wat we doen om deze veilig te houden. Het legt ook uit waar en hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, evenals uw rechten met betrekking tot alle persoonlijke informatie die we over u hebben. Dit beleid legt uit hoe we dit doen en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Voorwaarden

Er wordt toestemming verleend om het materiaal op de website van Bedrijven alleen te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

a) de materialen wijzigen of kopiëren.  b) de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel).  c) proberen om software op de website van het bedrijf te decompileren of reverse-engineeren.  d) alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen te verwijderen.  e) de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen 'spiegelen' op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door het Bedrijf worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gekopieerde/gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

Disclaimer

Het materiaal op de website van Bedrijven wordt geleverd 'zoals het is'. Het bedrijf geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft het bedrijf geen garantie of doet het geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

Beperkingen

In geen geval zal het Bedrijf of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op de internetsite van het Bedrijf te gebruiken, zelfs als Bedrijf of een gemachtigde vertegenwoordiger van het Bedrijf mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Revisies en fouten

Het materiaal dat op de website van het bedrijf verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Het Bedrijf garandeert niet dat het materiaal op haar website juist, volledig of actueel is. Het Bedrijf kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op zijn website. Het Bedrijf verbindt zich er echter niet toe de materialen bij te werken.

Links

Het bedrijf heeft niet alle sites gecontroleerd die zijn gekoppeld aan zijn internetwebsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door het Bedrijf van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Het Bedrijf kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van het bedrijf wordt beheerst door de wetten van de staat New York, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.

Als Instructeur verklaart, garandeert en verbindt u zich ertoe dat: Geen enkele Ingediende Inhoud inbreuk maakt op of misbruik maakt van enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij. Maar als een instructeur HEVC-compressie gebruikt, is het de verantwoordelijkheid van de instructeur om de royalty's te betalen aan de MPEG-LA, de eigenaar van HEVC-patenten, waar van toepassing.

Privacy Policy

Lees meer over de Privacy Policy here.

Cookie Policy

Lees meer over de Cookie Policy here.

Copyright @ Yogarve Community. Alle rechten voorbehouden.

Yogarve Community - Powered By Zenler